D Y S C Y P L I N A       numer 16 - lipiec-sierpień 2003

      Dyscyplina jest podstawą powodzenia w każdym przedsięwzięciu człowieka na dowolnej płaszczyźnie, czy to ekonomicznej, społecznej, oświatowej, czy zwykłej materialnej i światowej. Jeszcze większe znaczenie ma ona dla powodzenia usiłowań natury duchowej.

   Kładę nacisk na PIĘĆ punktów dyscypliny, obowiązujących stałych mieszkańców Prasanthi Nilayam:

1.    Cisza: To pierwszy stopień Sadhany. Wzmacnia samokontrolę.

2.    Czystość: Jest ona bramą do Boskości.

3.    Służba: Rozszerza wasze spojrzenie na świat, pogłębia współczucie.

4.    Miłość: Nie kalkulujcie, nie rozważajcie reakcji, rezultatów, czy nagrody. Miłość wzywa, Miłość odpowiada.

5.    Brak nienawiści: Na żadną istotę nie należy patrzeć z góry, jak na podrzędną, gorszą, mało ważną, mniej zdolną.

-BABA

Z Sanathana Sarathi – kwiecień 1996, tłum. Fryderyk Listwan

 powrót do spisu treści numeru 16 - lipiec-sierpień 2003

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.