SERCE I MIŁOŚĆ                          numer 16 - lipiec-sierpień 2003

Serce jest filmem, a Umysł obiektywem. Gdy skierujesz obiektyw ku światu, obraz świata padnie na serce; gdy skierujesz go ku Bogu, będzie przekazywał obraz Boga. Jak Bóg może świecić w sercu, które zaciemnione jest przez złe myśli i intencje?

Jeżeli w sercu jest prawość,

Jest piękno charakteru.

Jeżeli jest piękno charakteru,

Będzie harmonia w domu.

Gdy w domu będzie harmonia,

Będzie porządek w narodzie.

Gdy w narodach panuje porządek,

Na świecie będzie pokój.

Pan jest słodyczą, wy jesteście cukrem. On jest ogniem, wy – paliwem. On nie ma serca; każde serce, do którego zostanie wprowadzony, jest Jego sercem. Oczyszczajcie serce przez słuchanie duchowych dyskursów, przez szukanie prawego, prostego i szczerego towarzystwa oraz przez kultywowanie dobroci charakteru i słodyczy usposobienia.

Ekspansja jest istotą miłości. Jeżeli lampę zapalimy od innej, będą dwie, tam, gdzie była jedna. Pierwsza nie przestaje emitować światła. Możecie zapalić milion lamp od jednej, a jednak mimo tego, pierwsza, nie dozna uszczerbku. Miłość również jest taka. Podzielcie ją z milionem ludzi, a ona będzie równie promienna, jak wtedy, gdy była sama.

Praca (karma); mądrość (dźńana); uwielbienie (bhakti) – to trzy ścieżki do Boga, lecz z powodu pragnienia (kama) karma jest wypaczana przez krodha (złość). Dźńana jest przytępiona i uzależniona od chciwości (lobha); Bhakti jest niszczona, lecz przez rozwijanie MIŁOŚCI (Prema) człowiek może przezwyciężyć te słabości.

Prawdziwą moc można zdobyć tylko dzięki Miłości. Wszystkie inne wysiłki nie przyniosą pożytku. Dlatego powinniśmy prosić Boga wyłącznie o siłę MIŁOŚCI.

BABA

Z Sanathana Sarathi, kwiecień 1996, tłum. Fryderyk Listwan

 powrót do spisu treści numeru 16 - lipiec-sierpień 2003

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.