numer 14 - marzec-kwiecień 2003

Cały świat ciąży ku Stopom Bhagawana Baby

W niedzielę 16 marca 2003r. podczas pobytu w aśramie Brindawan (niedaleko od Bangalore) Śri Sai Baba zaskoczył wszystkich wygłaszając nieoczekiwany dyskurs, w którym zawarł bardzo pomyślne dla nas i dla całego świata treści. W pierwszą część dyskursu wplótł kilka wielkich prawd (mahawakjów), które powinniśmy zawsze mieć na uwadze. Przytaczamy je tutaj wyrwane z kontekstu (pełną angielską wersję dyskursu można znaleźć w internecie pod adresem www.sssct.org/Discourses/2003/Mar_16.htm).

♥ Człowiek winien poświęcić swoje życie służbie społeczeństwu.

♥ Najwyższym obowiązkiem człowieka jest właściwe wykorzystanie zmysłów i panowanie nad nimi.

♥ Cokolwiek widzicie w świecie zewnętrznym, doświadczanie przyjemności czy bólu w rzeczywistości pochodzi z waszego wnętrza. Wszystko jest odbiciem, reakcją i echem.

♥ Społeczeństwo jest bezpośrednią manifestacją Boga. Człowiek jest ucieleśnieniem indywidualności (wjaszti swarupa).

♥ Świat przyciąga wszystkich. Ta zdolność przyciągania pochodzi z niezmiennego, wiecznego pierwiastka Prawdy, który jest podstawą stworzenia. Pierwiastek ten nazywa się Prawdą Transcendentalną [nie podlegającą fizycznemu doświadczeniu].

♥ To, co człowiek widzi przed sobą, nie jest światem lecz najprawdziwszym Bogiem.

♥ Doznajemy smutku, ponieważ nie uświadamiamy sobie przejściowej natury świata.

♥ Jak możecie być szczęśliwi, jeśli postępujecie wbrew nakazom sumienia?

♥ Błogość przenika cały świat; wasze mentalne wypaczenia odpowiadają za postrzeganie w nim zła.

♥ Bóg, jako ucieleśnienie błogości, nie potrzebuje niczego. Wielbicie i śpiewacie bhadźany dla własnego szczęścia.

♥ Wielkim błogosławieństwem jest urodzić się człowiekiem. Słowami nie sposób opisać świętości i słodyczy ludzkiego życia.

♥ Powinniście wiązać się z satsangą. Nie znaczy to przyłączania się do ludzi, którzy dokonują szlachetnych czynów. 'Sat' oznacza niezmienną, wieczną boskość.

♥ Miłość jest Bogiem a Bóg jest Miłością. Miłość jaką odczuwacie względem przyjaciół i krewnych jest anuragą (przywiązaniem). Nie jest to wcale miłość. Boska miłość odnosi się do serca.

Następnie Bhagawan Śri Sathya Sai Baba powiedział (dosłownie):

Ucieleśnienia miłości!

Miłość bez wątpienia w was jest. Ale nie używacie jej właściwie. Musicie doświadczać prawdziwej i wiecznej miłości, która rozwija stosunki z serca do serca. Taka boska miłość jest wszechmocna. Nie ma żadnych ograniczeń. Przyciąga wszystkich bez wyjątku. Dzisiaj chcę powiedzieć wam coś bardzo ważnego. To Moje ciało jest od stóp do głów przepełnione zdolnością przyciągania. Jest to boska moc magnetyczna. Chociaż była we Mnie obecna zawsze, od dnia Śiwaratri [1/2 marca] przybywa jej dzień po dniu. Fizyczne magnesy przyciągają jedynie opiłki, podczas gdy boski magnes przyciąga cały świat. Błędnie mniemacie, że Swamiego bolą nogi i dlatego ciężko mu chodzić. Absolutnie nic Mnie nie boli. Gdy wysuwam jedną stopę do przodu, jest przyciągana przez drugą, gdyż w Moich stopach znajduje się ogromna moc przyciągania. Jak wiecie, nawet ziemia jest obdarzona zdolnością przyciągania. Ona jedynie przyciąga i nie powoduje żadnego bólu. U Swamiego nie ma w ogóle żadnego bólu. Ta zdolność przyciągania wzmaga się we Mnie z dnia na dzień. Czegokolwiek dotknę ręką, przykleja się do niej. Tego rodzaju zdolność magnetyczną posiada każdy człowiek. Bóg jest w każdym obecny w postaci Hiranjagarbhy [pierwotnego 'Złotego Zalążka']. Dlatego wysławia się Go jako Hiranjagarbhaja namah (pokłony posiadającemu złote łono). Czyste złoto nie podlega żadnym zmianom. Przyciąga wszystkich. Nie powinniście błędnie sądzić, że tę zdolność przyciągania ma tylko Swami i nikt inny. Faktycznie, jest ona obecna także w was. Jeśli właściwie będziecie z niej korzystać, stopniowo będzie się rozwijać.

Nigdy Mnie nic nie bolało. Jak zwykle chodzę, gdzie trzeba. Ale niekiedy podniesienie stopy staje się trudne z powodu przyciągania ziemi. Dlatego chodzę powoli. Nie rozumiejąc tej prawdy, wyobrażacie sobie, że Swamiego bolą nogi. Powtarzam jeszcze raz, w ogóle nic Mnie nie boli. Nie cierpię, nie mam zmartwień ani niepokojów. Cały czas jestem przepełniony błogością. Na tym świecie nie ma nikogo, kto mógłby zakłócić Moją Błogość. Lecz wy, z powodu świeckich uczuć, myślicie co innego. Jeśli jest ból, należy zastanowić się nad środkami zaradczymi. Ale po co rozważać kwestię lekarstwa, gdy nie ma bólu? Nie ma bólu, nie ma lekarstwa.

W tym świecie każda rzecz z konieczności podlega pewnym ograniczeniom. W obecnej sytuacji to ciało nie może wiele podróżować. Zdolność przyciągania rośnie z dnia na dzień. Próbuję podnieść Moją stopę, ale jest to bardzo trudne. Nawet jeśli bardzo się wysilę, nie oderwie się od ziemi. Można ją oderwać tylko dzięki Mojej Sankalpie [Woli]. Bardzo trudno jest zrozumieć pierwiastek Boskości. Nikt nie może zrozumieć Boskiej Sankalpy. Nikt nie może docenić boskiej mocy. Ludzie próbują zrozumieć boskość w oparciu o swoje własne odczucia i w efekcie dochodzą do błędnych ocen. Ludzie rzucają kamieniami w drzewa, które są obwieszone owocami. Podobnie, w tym świecie ludzie szlachetni i pobożni są wystawiani na liczne trudności. Boskości nie można zrozumieć.

Opowieści o Panu są najcudowniejsze i najświętsze we wszystkich trzech światach.

Są one niczym sierpy, które odcinają pnącza światowych więzów.          (wiersz telugu).

Ucieleśnienia Miłości!

Podążajcie ścieżką prawdy. Jest to najważniejszy cel waszego życia. Ludzkie życie jest wyjątkowo święte. Nie otrzymaliście go tylko po to, by jeść, pić i korzystać ze światowych przyjemności. Możecie wywiązywać się ze swoich ziemskich obowiązków. Możecie pomagać innym. Możecie dbać o swoją rodzinę. Ale nie jest to cel waszego życia. Kochajcie Boga. To jest wasz ostateczny cel. Nie ma mienia przewyższającego miłość. Tylko miłość może odkupić wasze życie. Tak więc, bangaru, rozwijajcie miłość!

Nazywam was bangaru (złoto), ponieważ jesteście ucieleśnieniami Hiranjagarbhy. W waszym ciele znajdują się różne metale, bez których ciało nie może istnieć. W tej materii możecie otrzymać stosowne wyjaśnienia od lekarzy i naukowców. Magnetyczna moc, jaka istnieje w całym świecie, jest obecna także w waszym ciele.

Niektórzy ludzie nie rozumieją mocy boskiego magnesu. Wyrażają wątpliwość: „Skoro w tym 'magnesie' jest zdolność przyciągania, dlaczego nie potrafi przyciągnąć nas?” Jak magnes ma przyciągnąć kawałek żelaza, który całkiem pokrywa rdza i brud? Gdy rdza i brud zostaną usunięte, magnes od razu go przyciągnie. Podobnie wy powinniście oczyścić swój umysł z nieczystości, aby być przyciągniętym przez Boskość. W tym celu nie musicie dokonywać żadnych fizycznych wysiłków. Nie są wymagane żadne praktyki duchowe. Wystarczy że w swoim sercu pielęgnujecie miłość. Jedynie poprzez miłość możecie osiągnąć pierwiastek Transcendentalnej Prawdy. Mogliście czytać rozmaite książki na temat Transcendentalnej Prawdy. Ale w rzeczywistości nikt nie zrozumiał, co ona znaczy. Jest to niezmienny i wszechprzenikający pierwiastek atmiczny. Tak święta miłość jest dostępna jedynie u Boga.

Ucieleśnienia Miłości!

W nadchodzących dniach będziecie świadkami wzrostu boskiej chwały Swamiego. Przyciągnie On cały świat. Dla ludzi zabraknie nawet miejsc stojących. Sami widzieliście, jak wielka zmiana dokonała się w ciągu ostatniego, jednego tylko miesiąca! Wszyscy są przyciągani do Swamiego. Miłość ma wielką potęgę.

Nie jest to choroba. Nie powoduje to we Mnie żadnego cierpienia ani niepokoju. Nie można temu zaradzić lekarstwami. Jedynym skutecznym środkiem jest miłość. Jest wielu ludzi, którzy od lat są blisko Swamiego. Ale nawet oni nie potrafią zrozumieć tej prawdy. Jaka korzyść z prowadzenia takiego życia? Przede wszystkim powinniście próbować zrozumieć Swamiego. Kiedy już zrozumiecie, że ta taca została wykonana ze srebra, potraficie oszacować jej wartość. Ale nikt nie może wycenić Boskości. Żadne lekarstwa nie mogą mieć jakiegokolwiek wpływu na Boskość. Jedynym skutecznym środkiem jest miłość. Powinien jej towarzyszyć odwieczny pierwiastek prawdy. Taka miłość ogarnie wszystkich. Urodziliście się wyłącznie dla miłości. Nie możecie powiedzieć, że nie potrzebujecie miłości. Boskość musicie osiągnąć poprzez miłość. Jest to cel ludzkich narodzin. Jeśli nie zrealizujecie tego celu, to jaki będzie sens urodzenia się człowiekiem? Kim jest Stwórca? Czy moglibyście urodzić się z własnej woli? Nie. Jest to Wola Boga. On dał wam ciało. Powinno zostać uświęcone w służbie Jemu i na Jego wielbieniu. Powinniście stanowić przykład dla świata. Pracujcie dla pokoju i szczęścia wszystkich. Czyńcie innym to, czego oczekujecie po innych wobec siebie. Jeśli nie chcecie cierpienia, próbujcie uśmierzyć cierpienie innych. Dzielcie swoje wygody i szczęście z innymi. Módlcie się o szczęście wszystkich.

Ucieleśnienia miłości!

Będziecie to wiedzieli w ciągu kilku dni; boska chwała wzrośnie z dnia na dzień darząc was radością i błogością. Cały niepokój wkrótce zostanie usunięty z powierzchni ziemi. Dziś wszędzie spotykamy akty przemocy. Ale w pewnym sensie wszystko, co się zdarza, dzieje się dla waszego dobra. U wszystkich rozwiną się święte uczucia. Wszyscy będą przeżywać boską błogość. Cały naród wkrótce znajdzie się w stanie pokoju i szczęścia. Nie będzie żadnych trudności ani cierpienia. Boicie się myśląc, że czeka was cierpienie. W rzeczywistości nie ma czegoś takiego jak smutek lub cierpienie. Jak więc w ogóle mogą na was wpływać? Bądźcie zawsze szczęśliwi i trwajcie w stanie błogości. Zachowujcie się jak ucieleśnienia boskiej Atmy i cieszcie się boską błogością. Tego po was oczekuję. Każdy człowiek powinien być szczęśliwy. Każde dziecko powinno być szczęśliwe. Niechaj nikt nie roni łez smutku. Trudności mogą przyjść, ale ostatecznie doprowadzą one do szczęścia. Już bardzo bliski jest czas, kiedy każdy na tym świecie będzie wiódł idealne życie. Miłości nie można zdobyć siłą – musi ona w sposób naturalny wyjść ze Źródła. Siła prowadzi do strachu; umniejsza miłość. Pozwólcie boskim uczuciom naturalnie wytrysnąć z was. Dzielcie swoją radość z innymi. Nawet na trzymanie małego kubka potrzeba jedności wśród pięciu palców. Pojedynczy palec nie zdoła niczego dokonać. Analogicznie, Boskość możecie osiągnąć tylko poprzez jedność. Bóg jest Samaszti Swarupą [Ucieleśnieniem zbiorowego istnienia]. Człowiek sam niczego nie osiągnie. Pochodzi od Boga, więc powinien stać się Bogiem.

Ucieleśnienia Boskiej Atmy!

Postanowiłem dzisiaj niespodziewanie do was przemówić. Życzę wam, byście rozwinęli miłość i prowadzili szczęśliwe życie! Osiągajcie boskość poprzez miłość! Boskość tkwi w każdym z was. Dołóżcie wszelkich starań, by ją przejawić i doświadczyć jej. Kiedy już pojmiecie swoją wrodzoną boskość, będziecie mogli postrzegać Boga wszędzie. Obyście wszyscy osiągnęli pokój i szczęście! Pracujcie dla dobra i postępu kraju. Tymi słowami kończę Mój Dyskurs.

To powiedziawszy, Bhagawan zaśpiewał bhadźanSatjam dźńanam anantam Brahma.”

[Oprac.: KMB]

powrót do spisu treści numeru 14 - marzec-kwiecień 2003


 

Stwórz darmową stronę używając Yola.