numer 14 - marzec-kwiecień 2003

Obchody świąt w Prasanthi Nilayam

    Nowy Rok 2003 rozpoczął się w najświętszy ze świętych sposób, ponieważ Bhagawan Śri Sathya Sai Baba pobłogosławił wyznawców Boskim Dyskursem. Bhagawan wszedł do Sai Kulwant Hall rano o godzinie 7:00. Po udzieleniu darśanu Swami udał się na werandę i zainaugurował święto, zapalając świece i krojąc ciasto świąteczne. Potem nastąpiły bhadźany, prowadzone przez studentów Instytutu. Na zakończenie zaśpiewano Arathi. Wszystkim rozdano prasadam (poświęcony pokarm). Poranny program zakończył się o godzinie 8:35.

    Popołudniowy program zaczął się o 14:30 przybyciem Swamiego. Przed Swamim wystąpili trzej mówcy. Pierwszy z nich pan S.V.Giri – prorektor Uniwersytetu Śri Sathya Sai – cytował obserwacje dokonane przez prezydenta Indii podczas odwiedzin w Prasanthi Nilayam. Pan Prezydent dr Abdul Kalam podczas swej wizyty w aśramie stwierdził, że Uniwersytet Sathya Sai ze swoimi fenomenalnymi sukcesami stanowi wzorzec dla systemu edukacyjnego Indii. Pan Giri odczytał fragment listu pana prezydenta Indii do Bhagawana, w którym Prezydent oświadcza, że jego rodzice nie żyją, a on chce złożyć swoje dwie pierwsze pensje u lotosowych stóp Bhagawana, którego czci jako swoją matkę i ojca.

   Drugi mówca dr G. Venkataraman – były prorektor Uniwersytetu Śri Sathya Sai - powiedział, że człowiek powinien uświęcać swój czas poprzez uświęcone czyny. Bhagawan Baba – powiedział – jest najlepszym przykładem do naśladowania pod względem poświęcenia w całości swojego czasu dla dobra ludzkości.

    Ostatni mówca – pan K. Chakravarthi – sekretarz Sri Sathya Sai Central Trust poinformował wyznawców o ogromnej pracy wykonywanej przez Bhagawana Babę dla zapewnienia wody pitnej miastu Chenai (Madras) bez żadnych fanfar i reklamy. Powiedział również, że rząd stanu Andhra Pradesh nazwał kanał wodny z Kandaleru do Pundi „Sai Ganga Canal” na znak szacunku i dla wyrażenia wdzięczności Bhagawanowi.

          Po tych przemowach Bhagawan Baba wygłosił dyskurs z okazji Nowego Roku 2003 (fragmenty publikowaliśmy w numerze 13 – przyp. red.). Po dyskursie byli studenci Uniwersytetu Śri Sathya Sai zaprezentowali program muzyczny. Ich pełna czystej miłości do Bhagawana wspaniała muzyczna prezentacja poruszyła każde serce. Bhagawan szczodrze pobłogosławił wszystkich występujących. Zmaterializował też złoty łańcuch i nałożył go jednemu ze śpiewaków. Na zakończenie programu rozdano prasadam (poświęcony poczęstunek). O godzinie 17:10 odśpiewano Arathi.   

Obchody Święta Sportu w dniu 11.01.2003r.

   W dniu Święta Sportu na stadionie Śri Sathya Sai widoczne były dyscyplina, odwaga i oddanie. Wszystkie towarzyszące temu świętu wydarzenia, wypełnione atmosferą pokoju, solidarności i duchowości, odbywały się w Boskiej obecności Bhagawana Śri Sathya Sai. Podczas tych uroczystości nie ma zwycięzców i zwyciężonych, nie chodzi o medale i nagrody, lecz jedynie o sprawienie przyjemności czcigodnemu Rektorowi - Bhagawanowi Śri Sathya Sai.

    Wcześnie rano dnia 11.01.2003r. trybuny stadionu Sri Sathya Sai Hill View Stadium w całości wypełniły się widzami, niektórzy z nich podróżowali z bardzo daleka. Piękne wschodzące słońce rozświetliło ciemności panujące na stadionie. Złote światło słońca odsłoniło teatralne piękno otoczenia, ukazała się scena, przygotowana do najbardziej widowiskowego występu studentów z trzech Kampusów - Brindawan, Prasanthi Nilayam i Anantapur oraz uczniów szkoły podstawowej i średniej. Zespół muzyczny Kampusu Anantapur powitał Bhagawana Śri Sathya Sai – Rektora Uniwersytetu. Swami w śnieżnobiałej szacie przybył na stadion białym kabrioletem o godzinie 7:20. Następnie przejechał pod baldachimem flag trzymanych przez kapitanów drużyn.

W uroczystej procesji poprzedzanej przez słonicę Sai Gitę, za którą podążała orkiestra i konni jeźdźcy, poprowadzono Bhagawana do Santhi Wedika, gdzie prorektor i pracownicy Uniwersytetu Sri Sathya Sai zgotowali Mu gorące powitanie. O godzinie 7:35 Sai zainaugurował rozpoczęcie Święta Sportu i Kultury, zapalając świętą latarnię przy gromkim aplauzie widzów. Zaraz po inauguracji zaprezentowano program „Bukiety Kwiatów dla Bhagawana”. Następnie przemaszerował oddział konny, oddając pełne czci pozdrowienie dla Sathya Sai. Podczas marszowej muzyki pięknie ubrani uczniowie szkół podstawowych i średnich i ci z trzech Kampusów Uniwersytetu zaprezentowali wspaniałą defiladę. Po tym pokazie Bhagawan wciągnął na maszt flagę Uniwersytetu i uwolnił parę gołębi oraz pęki balonów na znak rozpoczęcia Święta Sportu i Kultury. Stadion położony jest wśród wzgórz. Na szczycie jednego z nich zapalono znicz. Ogień dostarczył pojazd – pochodnia, w kształcie białego gołębia - symbolu pokoju.

    Pierwszy występ należał do studentów z Brindawanu. Były to układy choreograficzne wzorowane na tańcach z różnych stron świata. Później pokazano „Niebiańskie Rytmy”. Na powietrznej konstrukcji rusztowej, która została zamocowana na dwóch dźwigach, na wysokości osiemnastu metrów nad ziemią studenci przedstawili piękne układy pełne odwagi, szybkości, harmonii, stylu i elegancji. Ostatnią prezentacją Kampusu z Brindawan były imponujące pokazy jeździeckie oraz prezentacja dyscypliny tent-pegging (galopujący konno wyrywa lancą kołki z ziemi – ćwiczenia kawaleryjskie). Studenci wykazali się niezwykłymi umiejętnościami w panowaniu nad końmi, pomimo krótkiego treningu.

    Później studenci z Anantapur, zaprezentowali taniec oddający nastrój Uttarajany (początek sześciu miesięcy, w którym Słońce zaczyna się kierować na północ) i radość święta żniw Sankranti (początek lata, pora żniw, słońce zaczyna kierować się na północ). Następnie pokazano ćwiczenia areobiku i rytmiczny taniec z bambusowymi tyczkami z Nagalandu.

     Dalej nastąpił zdumiewający pokaz sztuk walki szkoły Shaolin. Studenci z Prasanthi Nilayam wkroczyli z artystycznym pokazem w postaci obracającego się globu, spoczywającego w rękach Swamiego. Temat ich prezentacji to „Globalna Harmonia”.

    Zaczęli swój występ synchronicznymi pokazami akrobacji. Potem nastąpiły śmiałe wyczyny na olbrzymim kole, wysokim na 9 metrów i dalsze pokazy akrobacji. Jednak dopiero szalone popisy na motocyklach pokazały odwagę i zręczność studentów z Kampusu Prasanthi Nilayam. Obejmowały one jazdę we wspaniałym szyku, skoki na rampie, przedarcie się przez ścianę ze szkła i manewry na motorach w tunelu ognia.

   Program poranny zakończył się pięknym występem studentów i personelu z Instytutu Prasanthi Nilayam. Bhagawan Baba pobłogosławił ich i pozował do wspólnego zdjęcia. O godzinie 10:30 na zakończenie odśpiewano Arathi.

Program popołudniowy należał do maluchów. Po przybyciu Sathya Sai na stadion o godzinie 15:00 uczniowie szkoły podstawowej z Prasanti Nilayam rozpoczęli swój występ czarującym tańcem i pieśnią,  oddającymi cześć Panu Ganeśy. Potem nastąpiły wyczyny na chińskich tyczkach połączone z pokazem sztuk walki. Uczniowie zaprezentowali tu zdumiewającą zręczność i sprawność. Wykonywali piękne układy i wspinali się na pionowe drągi z zadziwiającą łatwością. Dwóch chłopców skakało z jednego drąga na drugi zaprzeczając prawom grawitacji. Audytorium poruszone przez ten wspaniały pokaz nagrodziło go gorącymi oklaskami. Następnie pokazano „Taniec Lwa”, w którym 30 maluchów zachwyciło zgromadzonych. Ich determinacja i odwaga w jeździe na mini-skuterach zapierała dech w piersiach. Później nastąpił taniec w kostiumach przedstawiających ptaki, przeplatany naukami Bhagawana zwiastującymi Adwent wieku Sai. Swami, wyraźnie zadowolony i szczęśliwy, obserwował występy małych dzieci. Na koniec przedstawienia zrobiono wspólne z Sai pamiątkowe zdjęcie.

    To niezwykłe widowiskowe Święto Sportu i Kultury zakończyło się o godzinie 16:30 odśpiewaniem Arathi. 

     Obchody święta Sankranti odbyły się w Prasanthi Nilayam dnia 14 stycznia 2003 roku w boskiej obecności Bhagawana Śri Sathya Sai. Swami przybył na plac darśanowy w asyście uroczystej procesji zespołów muzycznych Kampusu Anantapur i Kampusu Uniwersytetu Prasanthi Nilayam. Kapitanowie drużyn sportowych ofiarowali Bhagawanowi pełne czci powitanie, formując baldachim z kolorowych flag, kiedy Baba przechodził między dwoma ich rzędami. Swami zainaugurował program zapalając poświęcone lampy o godzinie 7:05. Potem studenci śpiewali hymny Wedyjskie. Następnie pan Giri – prorektor Uniwersytetu Śri Sathya Sai wygłosił przemówienie, nawiązując do Święta Sportu i Kultury, które odbyło się dnia 11 stycznia 2003. Pan Giri zwrócił uwagę, że sportowe zmagania były drogą do transformacji uczestników. Sport pomógł im w transformacji z guny tamasowej (stanu bezwładności) poprzez gunę radżasową (aktywności) do guny sattwicznej (uświęconego pokoju), ponieważ złożyli owoce swoich czynów u lotosowych stóp Bhagawana Baby – czcigodnego rektora Uniwersytetu Śri Sathya Sai. 

     Następnie pan Sanjay Sahni – dyrektor Kampusu w Brindawan przedstawił trzech mówców, którym Bhagawan zezwolił podzielić się swoimi doświadczeniami. Pierwszy z nich to dr Michael Goldstein – zamorski przewodniczący skrzydła bezinteresownej służby Organizacji Sathya Sai. Dr Goldstein zauważył, że obfitość łask Bhagawana pomaga studentom rozwinąć zdrowy umysł w zdrowym ciele. Zwłaszcza było to widoczne – powiedział – w czasie zmagań w Dniu Sportu, szczególnie wśród uczniów szkoły podstawowej i średniej.

Drugą mówczynią była pani Sonia Aggarwal – obecnie słuchaczka drugiego roku MA (studia magisterskie w jęz. angielskim) na Uniwersytecie Sathya Sai w Anantapur. Powiedziała, że dla studentów zawody sportowe były wyrazem miłości dla Bhagawana.

Ostatni mówca – pan Neelratna Chaubal – student drugiego roku MBA powiedział, że dni i noce prac przygotowawczych do zawodów sportowych przepełnione były energią otrzymywaną od Bhagawana, który sprawił, że ich trudna praca była pełna sukcesów.  Bhagawan w sposób szczególny pobłogosławił pana Chaubala materializując złoty łańcuch i własnoręcznie nakładając mu go na szyję.

Po zakończeniu wystąpień rozdano nagrody dla grup i dla indywidualnych zwycięzców zawodów sportowych. Pan Sanjay Sahni – dyrektor Kampusu w Brindawanie – wyczytywał nazwiska zwycięzców, którzy otrzymywali nagrody z boskich rąk czcigodnego Rektora Bhagawana Śri Sathya Sai. Swami pozował do zdjęć ze zwycięzcami. Bhagawan ogłosił, że specjalne nagrody otrzymują trzy Kampusu Instytutu - Prasanthi Nilayam, Brindawan i Anantapur. Później Swami wygłosił dyskurs z okazji święta Sankranti (fragmenty publikowaliśmy w numerze 13 – przyp. red.). Na zakończenie rozdano prasadam i o 9:20 odśpiewano Arathi.

Centra Organizacji Sathya Sai w Indiach

Andhra Pradesh

    Dnia 21.12.2002 roku członkowie Organizacji Sathya Sai Grama Seva na wielką skalę pomagali mieszkańcom wsi Karakuvagu i okolic. Od godziny 7:00 rano do 8:00 wieczorem przyjęto bezpłatnie 540 pacjentów i rozdano im potrzebne leki oraz udzielono darmowej pomocy weterynaryjnej 257 zwierzętom. 77-miu osobom rozdano odzież. Pomalowano i odświeżono ściany wiejskiej świątyni, kościoła i szkoły podstawowej. Specjaliści udzielali porad w zakresie hodowli drzew, dla 150 dzieci zorganizowano lekcje Bal Vikas i przedstawiono program kulturalny.

Haryana

     28-29.12.2002r. w Panchkula młodzież z Organizacji Sathya Sai Seva Sadhana Camp for Sai, w liczbie ponad 100 osób, z różnych obszarów tego stanu, przeprowadzała akcję służebną podczas zorganizowanego zgrupowania. Udzielano porad zdrowotnych na terenie obozu oraz w rolniczych obszarach wykonywano specjalistyczne zabiegi lekarskie dla około 200 pacjentów. Lekarstwa i porady były bezpłatne.

Himachal Pradesh

    Niskie temperatury i opady śniegu nie zniechęciły młodych do podejmowania akcji służebnej na terenie Himachal Pradesh w styczniu 2003r. Rozdano wełniane ubranka dla dzieci z robotniczej kolonii oraz 400 ciepłych ubrań z wełny dla ludzi starszych. Równocześnie udzielano porad medycznych.

Orissa

    Niektóre Centra Organizacji Sathya Sai stanu Orissa obchodziły 77 urodziny Swamiego od dnia 3.11.2002 do 24.11.2002, niektórzy przez tydzień, a inni przez 77 godzin. Wiele grup brało udział w porannych procesjach Nagar Sankirtan oraz w bhadźanach, które trwały 77 dni. Podczas tych obchodów udzielano różnorakiej pomocy. Rozdawano nowe ubrania, artykuły gospodarstwa domowego, paczki żywnościowe i koce. Zgrupowanie pomocy medycznej przyjęło tysiące pacjentów, a weterynarze tysiące sztuk bydła.

    Program ten miał na celu transformację młodych członków Organizacji. Wybrana grupa młodych osób w dniach 1.12.2002 do 17.12.2002r. pokonała pieszo około 600 kilometrów z Rourkela do Puri. Prowadzono 30 ośrodków medycznych w 30 wsiach, napotkanych po drodze. Rozdano leki dla 15000 pacjentów. Wykonano prace sanitarne. Wszystkiemu towarzyszyły satsangi i bhadźany.

Na podstawie Sanathana Sarathi przygotowała E.G. i J.R.

powrót do spisu treści numeru 14 - marzec-kwiecień 2003


 

Stwórz darmową stronę używając Yola.