Model szkoły w Tajlandii 

     Ruch Edukacyjny Sathya Sai systematycznie osiąga wymiar globalny. Oprócz Programu Wychowania w Wartościach Ludzkich, który wprowadzany jest przez Organizację Sai w wielu krajach, w ostatnich latach otwarto szkoły w Zimbabwe i Tajlandii, które służą jako modelowe placówki Sai Education dla krajów zainteresowanych tym ruchem.

Bharati Samnani (indyjski nauczyciel z Kobe), od sześciu miesięcy pracujący w pierwszej szkole Sathya Sai w Tajlandii, opowiedział w następującej relacji o sukcesie tej szkoły i jej doświadczeniach.

   Szkoła Sathya Sai w Tajlandii bardzo odbiega od profilu zwykłej szkoły i w istocie jest osobliwa. Nieustannie płynie strumień Miłości i cudów, których świadkami są wszyscy. Według doktora Art.-onga Jumsai i pielęgniarki Lorraine Burrows obecność i przewodnictwo Swamiego uwidoczniło się nawet przy wyborze miejsca pod budowę szkoły. Wybrany obszar nosi nazwę Lam Narai, co dosłownie oznacza „Ram Narayan”. Przed szkołą są trzy pagórki. Jeden z nich nazywa się „Yaikata”, co znaczy „Góra Babki i Dziadka”. Wielu ludzi, włącznie ze mną, widziało twarz Swamiego na tym szczególnym wzgórzu.

Pięć lat temu podczas prac budowlanych dwaj robotnicy, stojąc na placu, zaczęli pić alkohol i palić. Następnego ranka, drżąc, uznali, że ich zachowanie było niewłaściwe. Zapytani, czego się przestraszyli, odpowiedzieli, że dostrzegli potężnego olbrzyma, spacerującego po szczytach wzgórz. W ten sposób negatywne działania zostały powstrzymane.

Podczas pierwszego roku szkolnego uczyło się i mieszkało w szkole mniej niż piętnaścioro dzieci. Pewnego razu wszyscy usłyszeli głuchy odgłos: okazało się, że jedna z dziewczynek spadła z trzeciego piętra, bezpiecznie lądując na krzewie. Nauczyciele osłupieli, lecz gdy ją zbadano, okazało się, że nie ma ani jednego zadraśnięcia. Obecnie znana jest jako „cudowne dziecko Swamiego” i prowadzi wszystkie sesje modlitewne. Świadkiem innego cudu był student, który widział Swamiego, przechadzającego się po korytarzach.

Jest tu wielu utalentowanych uczniów. Jeden z nich, dziewięcioletni chłopiec, to geniusz, który wygrał partię szachów z dr Jumsai, jednym z czołowych szachistów w Tajlandii. Inny uczeń osiągnął najlepszy rezultat na egzaminach w klasie buddyzmu, chociaż sam jest muzułmaninem. Najlepszy uczeń z angielskiego jest bardzo utalentowanym aktorem i potrafi idealnie naśladować Swamiego. Jeden z uczniów, który utracił dwa palce prawej ręki, jest bardzo uzdolniony w rysunku i w innych dziedzinach sztuki. Żaden z uczniów nie uczy się tylko po to, by zadać egzamin lub otrzymać lepsze niż średnie stopnie. Wiara w ich jasne umysły i talenty umacnia się nieustannie podczas medytacji światła. W dodatku są skromni i z pokorą traktują swoje osiągnięcia.

Wielu psychiatrów, studentów, dziennikarzy i nauczycieli z innych szkół przychodzi, do Szkoły Sai, by obserwować jej pracę. Ich reakcje są pełne podziwu, jako że dzieci są zrównoważone, uczynne, kochające i szczęśliwe, pomimo ich złej, pełnej przemocy przeszłości.

Na przykład jedna z moich uczennic terroryzowała klasę i stale przeszkadzała. Była świadkiem śmierci swojej matki, która zginęła w wypadku samochodowym, zaś ojciec odszedł, by ożenić się z inną kobietą. Próbowałam wielu metod, by ją zmienić. Stopniowo zaczęła pozytywnie reagować na metodę, która nazywa się Miłość i Cierpliwość. Teraz jest w klasie liderem i najbardziej posłuszną oraz entuzjastycznie nastawioną uczennicą. Dla mnie jest to największy cud. Łaska Swamiego zmienia każdego ucznia i nauczyciela w lepszą istotę ludzka. Obecnie szkoła liczy 120 uczniów. Rośnie tu nie tylko liczba uczących się dzieci, lecz także Miłość.

Z Sanathana Sarathi (lipiec 1996)

tłum. Fryderyk Listwan

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.