Wznieś oczy ku górze

    Pewien człowiek idąc ulicą znalazł błyszczący kamień, który wyglądał na drogocenny. Czym prędzej zaniósł go do jubilera, który dokonał wyceny i okazało się, że faktycznie jest to klejnot. Znalazca w jednej chwili stał się bogaczem. Począwszy od tego dnia, kiedy szedł ulicami zawsze już patrzył pod nogi mając nadzieję, że znajdzie kolejny drogocenny kamień, który uczyni go jeszcze bogatszym. Mijały lata i mężczyzna postarzał się. Któregoś razu, idąc jak zwykle z oczyma utkwionymi w drodze, dostrzegł kamień, który błyszczał jeszcze bardziej olśniewająco niż ten znaleziony przed laty. Człowiek podniósł go i przekonał się, że trzyma w dłoniach zwykły kawałek szkła odbijający blask słońca. Zdziwiony popatrzył w górę i ujrzał na niebie przepiękne, świecące słońce. Nie mógł sobie przypomnieć kiedy ostatnio widział coś równie pięknego. Wyrzucił szklany odłamek i odtąd zaczął kierować wzrok ku górze.

    Umysł człowieka nie zadowala się powierzchownym zyskiem i przyjemnościami. Pragnie wzlatywać wysoko, by odnaleźć skarby duszy. Pozostając w centrum duszy* człowiek może schodzić do niższych centrów ziemi i wody lub wzlatywać do ciemiączka, by zaczerpnąć z prawdziwego źródła radości i przyjemności.

          Kiedy przekraczamy twórczy węzeł Brahmy (tj. uzyskujemy kontrolę nad trzema niższymi czakrami) zaczynamy wszędzie widzieć obecność Boga. Gdy wzniesiemy się odrobinę wyżej, możemy dostrzegać Boską obecność bez względu na to czy nasze oczy są otwarte czy zamknięte. Kiedy wreszcie osiągamy szczyt, pojmujemy, że zawsze już jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Nie ma rozdzielenia. Gdy wykraczamy nawet ponad to, osiągamy stan nirwikalpa* i stajemy się wolni od wszystkich duchowych przywiązań. Żyjemy w świecie jak wolna dusza. Czy w tym stanie zatracamy naszą indywidualność? Przeciwnie – to właśnie wtedy zyskujemy prawdziwą indywidualność. Odkrywamy, kim jesteśmy.

Z międzynarodowej witryny Kriya Yogi

tłum. Joanna Gołyś

Tekst opisuje efekty osiągania kolejnych stopni ścieżki duchowej zwanej Krija Jogą.

WYJAŚNIENIA

* Nirwikalpa samadhi – Najwyższa Świadomość Kosmiczna, bezkształtny stan, podczas którego nie ma różnicy między przedmiotem i podmiotem, jedność z Brahmanem, Bogiem. (cyt. za Paramahamsa Hariharananda Krija Joga, Stowarzyszenie Krija Jogi, Świętochłowice 2000, str. 258)

* centrum duszy – trzecie oko

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.