NIEPORUSZONOŚĆ 

    Myślę, że pierwszy powiedział to do Charles Allen. „Kiedy stajesz wobec problemów, które grożą zburzeniem spokoju twojego umysłu, naucz się znaczenia słowa ‘nieporuszoność’.” Słyszałem o dwóch artystach, których proszono, aby obrazem zilustrowali pokój.

    Pierwszy z nich namalował piękny obraz z wiejskim pejzażem w ciepły, wiosenny dzień. Łagodne słońce oświetla zieloną murawę, krowy wygrzewające się w jego cieple i malowniczy, wiejski domek. Zadowolony farmer posuwa się za koniem zaprzężonym do pługa, przygotowując ziemię pod wiosenny siew. Obraz tchnie spokojem i pięknem.

Drugi artysta zobaczył to inaczej.

  Namalował majestatyczne, skaliste urwisko. Karłowate drzewa, poskręcane przez lata gwałtownych wiatrów. Ciemne, groźne chmury wiszą nisko nad ziemią, a strzępiaste smugi błyskawic przecinają niebo. Obraz wyraża grozę, chaos i szaleństwo. Jeśli jednak przyjrzeć się dokładniej, można zobaczyć coś więcej. W szczelinie skalistej góry, osłonięte od wiatru i deszczu – gniazdo z dwoma małymi ptaszkami. Najwyraźniej nie troszcząc się o zagrażający sztorm, pozostają w spokoju, cierpliwie czekając na koniec burzy. Czyż nie tak właśnie często jest w życiu? Możemy pragnąć pokoju, ale szaleje sztorm. Zewnętrzne problemy i opresje zagrażają wewnętrznemu spokojowi umysłu. Odpowiedzią jest nieporuszoność. Wewnętrzny pokój, który nie opuszcza nas, kiedy warunki się zmieniają. Jest to pokój większy niż problemy życia. Zbudowany na pewności, że burza w końcu przejdzie, że przetrwamy sztorm, że dzięki niemu staniemy się silniejsi i że nie będziemy znosić go sami.

   Nieporuszoność – jest to rezultat pokoju, który przekracza zrozumienie. Ponieważ pokój nie jest wolnością od burz, lecz pokojem pośród sztormu.

Przesłane przez Jasmeer

Z SatGuru tłum. J.R.

* * *

Uczyńcie wasze życie pro­stym. Wykonujcie codzienne za­daniu w duchu miłości i wzajemnej współpracy. Bądźcie wyrozumiali wobec błędów i słabości innych. Patrzcie na nich z sympatią i spo­kojem. Bądźcie opanowani i nie­wzruszeni bez względu na okolicz­ności. Wówczas wasze uczucia będą delikatne. Zazdrość, nienawiść i mściwość nie będą mogły zdobyć bramy do fortecy waszego umysłu. Pokój i szczęśliwość staną się wa­szym udziałem.

Baba

Z Sanathana Sarathi tłum. Fryderyk Listwan

* * *

Ciało jest nietrwałe, lecz jest mieszkaniem Ducha. Jest ono świątynią i gdy się porusza, porusza się wraz z nim Bóg. Zatem o ciało należy troszczyć się jak o żelazny sejf, który choć sam posiada wartość niewielką – jest strzeżony przez wzgląd na drogocenne rzeczy, jakie zawiera. Co przywiązuje człowieka do iluzorycznego świata? Nie jest to rodzina, ani majątek. Jeśli ktoś chce, może porzucić i rodzinę, i majątek. Jednak tym, z czego najtrudniej zrezygnować, jest przywiązanie (raga) i nienawiść (dwesza). Dopóki będą one dominowały w człowieku, dopóty nie będzie on mógł urzeczywistnić swojej prawdziwej jaźni i pozostanie w niewoli. Dla człowieka w niewoli nie ma wolności od cierpienia lub zmartwienia.

Baba

Z Sanathana Sarathi tłum. Fryderyk Listwan

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.