EGO

Najgorszym wrogiem człowieka jest jego ego. Wielu było w stanie pokonać sześć rodzajów słabości: złość, pychę, żądzę, chciwość, nienawiść, przywiązanie, lecz prawdziwym bohaterem jest ten, kto zniszczył swoje ego, które wziąwszy za towarzysza zawiść, nieustannie próbuje panować nad umysłem. Nieprzeciętni ludzie, uczeni mędrcy, nauczyciele, a nawet pełni od­dania duchowi aspiranci są ofiarami ego. To ich ego sprawia, ze są przekonani o swej bliskości z Bogiem i oświeceniu. 

Ego wywołuje wciąż nowe fale pragnień i życzeń. Kiedy człowieka opanuje egoizm, szybko poja­wia się zawiść. Smutek jest nieodłącznym towarzyszem ego.

Jak egoizm przenika do naszego organizmu?

Gdzie przedtem było ego?

Czy jest ono chwastem, który pielęgnujemy na swoją zgubę?

Gdzie byliśmy, zanim się narodziliśmy?

Gdzie będziemy po śmierci?

Wszystkie nasze myśli i wnioski są tylko wytworami okresu między narodzinami i Śmiercią. Kiedy dziewczyna, którą poślubiliście była poważnie chora jako dziecko, nie martwiliście się, ponieważ nie była „wasza”. My sami rozwijamy przywiązania. To nastawienie „moje” i „twoje” przyjmuje kolosalne znaczenie.

Egoizm jest niczym ciernisty krzew, który zasadzony i pielęgnowany sta­je się przyczyną naszych cierpień. Czyni on wrogami nawet bliskich przyja­ciół i nie pozwala ludziom pracować razem.

Smutek podąża za ego jak cień.

Baba

Z Sanathana Sarathi tłum. Fryderyk Listwan

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.