* * *

W grudniu 2001 centra Sai z Północnego Regionu Malezji z okazji Dziewiątego Krajowego Zjazdu Członków Organizacji Sai wydały pierwszą płytę kompaktową pt. „Przebudzenie: od iluzji do rzeczywistości”. Oto co napisano na okładce:

Żyjemy w XXI wieku

Świat tkwi uwięziony w czarnej dziurze, a jego obywatele pogrążają się coraz bardziej w wirze współczesnego życia. Mężczyzna i kobieta znajdują się pod wpływem prowadzącej na manowce kultury negatywnej, która czyni idoli z bogatych, wpływowych i silnych, odrzucając pokornych, dobrych i łagodnych. Nieustannie bombardowani przez negatywne, niszczące przesłanie zajętego sobą i chylącego się ku upadkowi społeczeństwa, ludzie zapomnieli o rzeczywistym celu swojego życia na tej planecie.

        Dniem dzisiejszym rządzi iluzja (maja). Ludzkość zagubiła się w dżungli, straciwszy kontrolę nad myślami, emocjami, słowami i czynami. Człowiek zaczyna się zastanawiać czy dane mu będzie kiedyś wyjść z tego niekończącego się labiryntu, pozostaje jednak nieświadomy celu czy też miejsca do którego zmierza w swojej podróży. Wskutek tego nie zdaje sobie sprawy, że jest zwodzony na manowce... i zatraca się ...

Błąkając się bez celu w egoistycznej, iluzorycznej egzystencji mężczyźni i kobiety wołają o jakieś wyjście, o światło, choćby o mgnienie rzeczywistości. Człowiek pragnie wybawienia z ciemności, tęskni do uwolnienia się od fałszywej egzystencji. Pragnie odkryć swą prawdziwą naturę i cel życia. Rozpoczyna podróż w kierunku urzeczywistnienia i prawdziwego szczęścia. Podczas wędrówki odkrywa takie wartości jak Sathya, Dharma, Śanti, Prema i Ahimsa. Objawia mu się rzeczywistość, w której:

    „W każdym człowieku mieszka iskierka prawdy... W każdym płonie ogień miłości... Ta iskra, ów płomień to Bóg, gdyż jest On źródłem wszelkiej prawdy i miłości. Człowiek poszukuje prawdy. Pragnie poznać rzeczywistość, bo istota jego natury pochodzi od Boga, który jest prawdą. Poszukuje miłości, by dawać ją i by się nią dzielić, gdyż jego natura jest boska, Bóg zaś jest miłością.

- Baba.

   Gdyby cała ludzkość potrafiła przyjąć tę prostą życiową prawdę, wtedy mogłaby wreszcie wyruszyć w długo oczekiwaną podróż do celu. Człowiek przebudzi się, zrzuci przesłaniające świat zasłony iluzji i odkryje prawdziwą rzeczywistość, Rzeczywistą Jaźń, Boskość. Na tym polega Misja Sai.

                             Nadesłała Yvonne

Z SatGuru tłum. Joanna Gołyś

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.