Oświadczenie na wysokim szczeblu


Jesienią 2001 roku kilka osób piastujących najwyższe stanowiska we władzach Indii wystosowało publiczne oświadczenie w związku z powtarzającymi się w środkach masowego przekazu tego kraju oraz poza jego granicami niewybrednymi atakami na Bhagawana Śri Sathya Sai Babę. Wśród podpisów widnieją m.in. nazwiska premiera Indii, A.B. Vajpaee, przewodniczącej indyjskiego parlamentu oraz sędziów Sądu Najwyższego Indii. W oświadczeniu zatytułowanym Śri Sathya Sai Baba – żywa legenda, ucieleśnienie miłości dla całej ludzkości wyrażono ubolewanie, że niektórzy ludzie i pewne instytucje rozpowszechniają oskarżenia bez zadbania o sprawdzenie ich zasadności. Jest to tym bardziej bolesne, że pomówienia te skierowane są przeciwko osobie otaczanej szacunkiem na całym świecie jako ucieleśnienie miłości i bezinteresownej służby wobec ludzkości.

W dalszej części oświadczenia sygnatariusze przedstawiają w skrócie postać Swamiego, Jego nauczanie i dokonania w sferze edukacyjnej (program WWL), pomocy społecznej (bezpłatna nauka i leczenie, realizację projektów zaopatrzenia w pitną wodę) i duchowej. W zakończeniu czytamy:

 Mieliśmy przywilej wielokrotnie spotkać się ze Śri Sathya Sai Babą i widzieć osobiście jego nieustające zaangażowanie w przedsięwzięcia służące społeczeństwu. Jednomyślnie potępiamy bezpodstawne i złośliwe oskarżenia rzucane w niektórych kręgach na Sathya Sai Babę. W życiu wielkich ludzi często pojawiały się oszczerstwa. Takie godne ubolewania wysiłki ani nie umniejszały ich chwały, ani nie osłabiały ich zdecydowania doprowadzenia misji do końca.

Niech Bóg obdarzy rozsądkiem tych, którzy stwarzają te obelżywe historie, zaś mądrością wszystkich innych, by nie zważali na nie.

Angielska Organizacja Sai (skrzydło służebne) wystosowała podobny w nastroju list do premiera Wielkiej Brytanii, Tony Blaira. Zwracając uwagę premiera na analogiczne zjawiska w prasie brytyjskiej wskazano na wyżej opisane oświadczenie oraz zaproszono jego małżonkę i jego samego do odwiedzenia Swamiego przy okazji najbliższej wizyty w Indiach.

[Na podstawie materiałów z internetu opracował: KMB]

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.