Miłość może zjednoczyć cały świat

Dyskurs Śri Sathya Sai Baby, wygłoszony w dniu 16 lipca 2001 r.

w Sai Nandanvanam w Chakur, w stanie Maharasztra

Bóg kontroluje cały świat. Jest On ucieleśnieniem Prawdy.

                                                 (werset sanskrycki)

Ucieleśnienia Miłości!

Miłość przenika cały ten świat. Świat nie oznacza jedynie formy, ale także ludzi. Wszyscy jesteście ucieleśnieniem miłości. Co do innych cech, to możecie je posiadać lub nie, lecz każdy z was ma w sobie miłość. Nie ma na tym świecie nikogo, kto by jej nie miał. Istnieją jednak dwa rodzaje miłości – pierwsza to miłość doczesna, druga to miłość duchowa lub boska.

Postrzegajcie Boga poprzez miłość

    Boska miłość jest całkowicie bezinteresowna. To miłość istniejąca dla siebie samej i nie mająca innego celu. W Bogu nie ma krzty egoizmu. On nie oczekuje niczego w zamian. Natomiast miłość doczesna jest zabarwiona egoizmem - pragnie posiadać rzeczy materialne. Tam zaś gdzie jest egoizm, pojawia się również strach. Tam gdzie nie ma egoizmu, nie ma też strachu. W miłości człowieka nie powinno być nawet śladu egoizmu. Poprzez bezinteresowną miłość może on dostąpić wizji Boga. Miłość to brak ego; ego to stan bez miłości. Bóg nie ma jakiejś szczególnej formy. Miłość jest Bogiem; żyjcie w miłości. Miłość jest postacią Boga, a Bóg jest pełen miłości. Jest konieczne, aby połączyć miłość z miłością. Doświadczycie boskości i zdobędziecie mądrość, kiedy umocnicie w sobie miłość (wiersz telugu).

    Boska miłość jest nirgunam, nirandźanam, sanathana niketanam, nitja, śuddha, buddha, mukta, nirmala, swarupinam (pozbawiona atrybutów, czysta, ostateczne mieszkanie, wieczna, nieskalana, oświecona, wolna, ucieleśnienie świętości). Boska miłość jest wszechprzenikająca.

   Miłość to magnes, który przyciąga każdego. To ona jest przyczyną przyciągania, które między sobą odczuwamy. Ów magnes miłości obecny jest w każdym z was. To właśnie dzięki miłości przyszliście tu, żeby Mnie zobaczyć i Ja przybyłem, żeby ujrzeć was. Nie jesteście tylko istotami ludzkimi – jesteście wirat puruszami (istotami kosmicznymi). Człowiek jest wyposażony w tak ogromną moc, jakiej nie posiada żaden inny mieszkaniec Ziemi. W każdym z was tkwi nieskończona siła, lecz wy nie potraficie jej rozpoznać. Kiedy będziecie kochać innych i oni was pokochają. Dlatego też przede wszystkim powinniście wszystkich kochać. Doświadczając takiej miłości, istota ludzka staje się boska. Lecz człowiek współczesny obdarza miłością rzeczy ulotne i nietrwałe. Ogranicza uczucie miłości do własnej żony, dzieci i rzeczy materialnych.

   Oto drobny przykład ilustrujący charakter miłości doczesnej. Kiedy młody człowiek się ożeni, przez pierwsze dwa lub trzy miesiące traktuje żonę jak swoje własne życie. Gdy podczas wspólnego spaceru zauważy leżący na drodze cierń, odsuwa ją natychmiast pełen troski, w obawie, że mogłaby zranić sobie stopę. Jeśli taka sytuacja powtórzy się po sześciu miesiącach, po prostu ją ostrzeże. Po roku zaś wrzaśnie na nią: „Ślepa jesteś? Na drodze leży cierń.” W taki to sposób miłość doczesna uszczupla się z każdym dniem, lecz miłość boska nie zmniejsza się nigdy. Jest stała, niezmienna. Powinniście się starać, by dojść do takiej prawdziwej i wiecznej miłości. Nie będziecie mogli doświadczyć jej poprzez nieograniczone pragnienia. Życie jest jak długa podróż, pragnienia zaś są jak bagaż. Mniej bagażu i więcej wygody sprawia, że podróż staje się przyjemnością. Uwolnicie się od zmartwień i problemów w chwili, gdy umniejszycie swoje pragnienia.

    Na tym świecie nie ma niczego, co nie byłoby boskie. Boskość przenika każdą rzecz we wszechświecie. Człowiek popełnia błędy, gdyż nie potrafi pojąć zasady nie-dwoistości. (Swami pokazuje chusteczkę) Co to takiego? Chustka. Jest utkana z wielu ściśle splecionych nitek. Nitki są zrobione z bawełny. Dlatego bawełna, nitki i materiał to jedno i to samo. Podobnie prakriti (natura), dźiwatma (dusza jednostkowa) i Paramatma (Bóg) są jednym i tym samym. Nie jesteście jednym, lecz trzema – tym, czym myślicie, że jesteście (ciało fizyczne), tym, czym jesteście zdaniem innych (ciało mentalne) i tym, czym rzeczywiście jesteście (atma). Nie jesteście ani ciałem ani umysłem; jesteście ucieleśnieniem atmy. Ciało i umysł to po prostu narzędzia.

Nie zapominajcie o swojej Boskości

Ucieleśnienia Miłości!

   Nie musicie rozprawiać o duchowości, którą nie wszyscy mogą pojąć. Wystarczy, jeśli będziecie się trzymać pierwiastka miłości w codziennym życiu. Ta sama miłość mieszka w każdym, od biedaka do milionera. Nawet milioner musi spożywać jedzenie, nie może posilać się złotem. Dlatego pożywienie jest dla człowieka czymś koniecznym. Podtrzymuje jego ciało. Pożywienie jest Bogiem. Ciało stworzone jest z pożywienia, a umysł to mieszanina pragnień będących podstawową przyczyną iluzji w jakiej tkwi człowiek. Życie współczesnego człowieka pełne jest iluzji, gdyż pielęgnuje nieograniczone pragnienia. Powinniście żywić niezłomne przekonanie, że będąc ucieleśnieniem miłości w swej istocie jesteście boscy. Wasze życie zostanie odkupione w chwili, gdy pojmiecie, że jesteście iskrą Boskości. Zapominacie o swojej boskiej naturze gdy grzęźniecie w ułudzie, którą stwarzają różne nazwy i formy tego świata.

    Czy można zbudować świątynię Bogu, który przenika cały wszechświat? Twoje serce jest świątynią Boga. Zwróć swoje oczy ku wnętrzu i znajdź Go tam. Jest to bardzo łatwa ścieżka do Boskości.

Ucieleśnienia Miłości!

     Miłość to najważniejsze uczucie człowieka. Wszystkie inne uczucia z niej się wywodzą. W chwili, gdy  pojmiecie pierwiastek miłości, będziecie mogli zrozumieć cały wszechświat. Człowiek przede wszystkim powinien mieć mocną wiarę. Tam gdzie jest wiara, tam jest i miłość. Tam gdzie jest miłość, tam jest i prawda. Tam gdzie jest prawda, tam jest i pokój. Nie potrzebujecie nigdzie szukać pokoju. On jest w was. Podobnie, jesteście skarbnicą prawdy i miłości. W istocie jest w was cały świat. Dziś zebrały się tu tysiące ludzi. Macie różne postaci i imiona, lecz jest w was obecne te same pięć żywiołów. Nie ma na tym świecie nikogo, kto nie miałby w sobie pięciu żywiołów, które są niczym innym jak formami Boskości.

   W każdym z was obecna jest Prawda, lecz współczesny człowiek ignoruję ten boski pierwiastek.

        Stworzenie wyłania się z Prawdy

         i z Prawdą się stapia,

         Czyż jest miejsce, w którym nie istnieje Prawda?

         Miejcie przed oczami czystą i

         nieskalaną Prawdę.

                                                                                (wiersz telugu)

Zrozumcie zasadę jedności w wielości

    Umysł człowieka jest przyczyną jego przyjemności i cierpienia. Manah ewa manuszjanam karanam bandhamokszajo (umysł jest odpowiedzialny zarówno za uwięzienie, jak i za wyzwolenie człowieka). Kiedy włożycie klucz do zamka i obrócicie go w lewo, zamek się zamyka. Jeśli obrócicie klucz w prawo, otworzy się. To cały czas ten sam zamek i ten sam klucz, lecz liczy się strona w którą obracacie klucz. Serce również można porównać do zamka, umysł zaś do klucza. Jeśli umysł pozostaje zwrócony do świata, jesteście doń przywiązani, a kiedy jest zwrócony ku Bogu, pozbywacie się przywiązań i osiągacie wyzwolenie. Dzisiejszy człowiek jest spętany, gdyż jego umysł pozostaje zwrócony ku światu.

  Życie człowieka jest boskie. Dźanthunam naradźanma durlabham (narodziny człowieka są najrzadsze pośród wszystkich żywych istot). Człowiek marnuje swoje boskie, pomyślne życie. Ludzkie ciało to dar od Boga, który musi być wykorzystany w celu urzeczywistnienia Jaźni. Ciało jest narzędziem samourzeczywistnienia. Tak jak uszy, nos i ręce są częściami ciała, tak samo ciało jest częścią społeczeństwa, społeczeństwo częścią Natury, natura zaś częścią Boga. Ciało nie może istnieć, jeśli jego członki są od niego oddzielone. Podobnie nie może istnieć kraj, gdy między jego „członkami” brak jedności.

   W dawnych czasach mieszkańcy Bharatu (Indii) uważali swój kraj za prawdziwy dom. Z dumą oznajmiali, że należą do Bharatu. Niestety, dziś brak już równie patriotycznych uczuć. Ludzie identyfikują się z poszczególnymi stanami, mówiąc: „Należę do Maharasztry, należę do Karnataki, należę do Tamil Nadu, itp.” Przez takie sekciarskie myślenie zatraca się ducha jedności. Odcięcie jakiegoś członka od ciała sprawia ogromny ból i prowadzi do utraty krwi. Podobnie cierpi kraj, od którego oddzielono różne regiony. Wszyscy jesteście mieszkańcami Bharatu. Rozwijajcie poczucie jedności narodowej.

Ucieleśnienia Miłości!

   Należycie do rasy ludzkiej, więc rozwijajcie wartości ludzkie. Dzisiejszy świat jest tak podzielony, gdyż człowiek o nich zapomniał. A więc jedność świata można wzmocnić dzięki rozwijaniu ludzkich wartości. Ten jest prawdziwie człowiekiem, czyje myśli, słowa i uczynki znajdują się w doskonałej harmonii. Wasze życie legnie w gruzach, jeśli wasze myśli, słowa i czyny będą rozbieżne. Rozwijajcie ducha jedności. Wszyscy są jednym; bądźcie jednacy dla wszystkich. Żarówki mają różną moc i inne kolory, ale przepływa przez nie jeden i ten sam prąd. Podobnie, Bóg jest obecny w ludziach wszystkich kolorów skóry, ras i narodowości. Iśwara sarwa bhutanam (Bóg zamieszkuje wszystkie istoty).

Wiele jest kwiatów, lecz jedno uwielbienie,  

Wiele jest klejnotów, lecz jedno złoto,

Wiele jest krów, lecz jedno mleko,

Wiele jest istot, lecz jeden oddech.

                                         (wiersz telugu)

    Ze wszystkich sił starajcie się rozpoznać boskość w każdym człowieku. Mimo iż Bóg jest obecny w każdym, szukacie Go wszędzie tylko nie tam i marnujecie czas. Gdziekolwiek w tym świecie nie padnie wasz wzrok, tam jest boskość. To dzięki obecnej w waszym wnętrzu boskości możecie mówić. Czyż nie jest czystym szaleństwem poszukiwać Boga w świecie zewnętrznym, jeśli macie boskość w sobie? Jesteście ucieleśnieniem prawdy i miłości, więc nie powinniście nikogo nienawidzić ani krzywdzić. Krzywdzenie innych równa się krzywdzeniu samego siebie.

  Staniecie się boscy, jeśli zdacie sobie sprawę z jedności wszystkich ludzkich istot. Należycie do tej samej kosmicznej rodziny. Jeśli tak się rzeczy mają, po cóż dawać pole nienawiści i konfliktom? Kochajcie każdego. Miłość jest wieczna, nieśmiertelna i smakuje jak nektar. A jednak zmienia się ją w truciznę z powodu złych cech takich jak nienawiść, zazdrość i gniew. Nigdy nie pozwalajcie na to, by tak złe skłonności wnikały w wasze serca, ponieważ mieszka w nich Bóg. Bóg i jednostka nie są czymś innym – są jednym. Żyjcie z poczuciem, że jesteście boscy. Tak naprawdę człowiek nie ma nic wspólnego z cierpieniem. Jest ucieleśnieniem szczęśliwości, lecz  wystawia się na cierpienie za sprawą nieograniczonych pragnień. Sukhadukhe samekruthwa labhalabhau dźajadźajau (człowiek powinien pozostać niewzruszony w szczęściu i smutku, w obliczu zysku i straty, zwycięstwa i porażki). Wasze umysły odpowiadają zarówno za przyjemność, jak i ból. Unosicie się radością, jeśli spełnią się wasze pragnienia, w przeciwnym razie pogrążacie się w przygnębieniu. Doświadczycie szczęśliwości tylko wtedy, gdy będziecie kontrolować swoje pragnienia. Nie dajcie się ponieść przyjemności czy bólowi.

Niezmierzona jest potęga miłości

Ucieleśnienia Miłości!

   Będąc ucieleśnieniem  miłości nie powinniście nikogo nienawidzić. Tylko dzięki miłości możecie osiągnąć nieśmiertelność. Miłość mieszka w każdym, lecz używacie jej w sposób wypaczony. Z miłością można osiągnąć wszystko. Nawet kontrolować pięć żywiołów. Jeśli uzyskacie panowanie nad pięcioma żywiołami, pod waszą kontrolą znajdzie się cały świat. To niewiedza sprawia, że uważacie się za słabych. Tak naprawdę są w was wszelkie moce. I tylko miłość może rozproszyć ciemność niewiedzy. Miłość jest Bogiem. Bóg jest Miłością. Miłość może zjednoczyć cały świat. Czym jest związek istniejący między wami a Mną? To ciało przyszło na świat w odległej wiosce stanu Andhra Pradeś. Wy należycie do stanu Maharasztra. Jaki jest związek między wami a Mną? To miłość i tylko miłość. To wyłącznie z miłości dla Swamiego zgromadziliście się tutaj. Wasza miłość Mnie uszczęśliwia. Jak wielka jest moc miłości? Nieskończona. Nikt nie jest w stanie pojąć jej głębi.

    Nie darzcie nikogo nienawiścią. Wszyscy są waszymi braćmi i siostrami. Szerzcie ducha Braterstwa Człowieka i Ojcostwa Boga. Służcie wszystkim z miłością. „Ani poprzez pokutę, ani pielgrzymki, ani przez studiowanie świętych pism ani dzięki dźapie nie może człowiek przekroczyć oceanu życia. Można to osiągnąć wyłącznie służeniem ludziom pobożnym.” (werset sanskrycki) Żadna ilość pieniędzy nie zapewni wam szczęśliwości jaką osiąga się dzięki służeniu innym. Pieniądze przychodzą i odchodzą, moralność rodzi się i wzrasta. W tym kraju żyło wielu zamożnych ludzi i co się z nimi w końcu stało? Musieli opuścić ten świat z pustymi rękami. W chwili gdy schodzimy z tego świata, nie możemy zabrać ze sobą nawet garści ziemi. W przeciwnym razie w tym kraju wydzielano by nawet piach. Kiedy opuszczacie ciało, zabieracie ze sobą tylko dobro i zło wyrządzone za życia.

   Miejcie ambicję być dobrzy, nie wielcy. Rawana był wielki, Rama zaś dobry. Dlaczego? Rama wcielał w życie swoje wrodzone, szlachetne przymioty. Rawana również miał szlachetne cechy, ale nie robił z nich użytku. Wielkość jest jak przepływająca chmura. Zajmujesz wysokie stanowisko, zarabiasz krocie, ale nic z tego nie pozostaje przy tobie. Zapracuj na dobre imię. Ludzie powinni cię szanować z uwagi na twoje dobro. Tylko dobro daje prawdziwe szczęście. Zawsze czyńcie dobro. Nigdy nie postępujcie źle. Jeśli chcecie być w życiu szczęśliwi, powinniście się starać być dobrymi ludźmi.

Znajdźcie schronienie w Boskim Imieniu

Ucieleśnienia Miłości!

  Obecnie ludzie walczą o swoje prawa, lecz nie wypełniają swoich obowiązków. Prawdziwa istota ludzka to ktoś, kto posiada szlachetne cechy takie jak obstawanie przy prawdzie, obowiązkowość, pobożność i dyscyplina. Są to rzeczy, których człowiek powinien się nauczyć. Dziś człowiek napełnia swoją masthaka (głowę) wszystkim co zawiera się w pusthaka (książkach). Przede wszystkim jednak powinien pielęgnować szlachetne cechy. W przeciwnym razie wszystko, czego się nauczył, okaże się bezużyteczne.

   Człowiek może osiągnąć wszystko dzięki wierze w siebie, dlatego trzeba ją pielęgnować. Wiara w siebie przeobraża człowieka w istotę boską. Dlaczego rodzicie się na tym świecie? Co takiego osiągnęliście? Co jest celem życia? Czy to khana, pina, sona i marna (jedzenie, picie, spanie i umieranie)? Nie. To robią nawet ptaki i zwierzęta. One przynajmniej postępują zgodnie z naturą, czego nie można raczej powiedzieć o człowieku współczesnym. Człowiek niewłaściwie używa swoich zmysłów, a powinien czynić z nich właściwy użytek, aby stać się dobrym.

    Nie ma nic wspanialszego niż miłość do Boga. Miłość jest Bogiem i tylko przez nią można się z Nim złączyć. Mira była wspaniałą wielbicielką Pana Kriszny. Spędzała cały swój czas w świątyni Kriszny, śpiewając Jego chwałę. Gdy Maharana rozkazał jej opuścić świątynię była niezmiernie zaskoczona i nie wiedziała gdzie się udać. Medytowała więc o Krisznie i śpiewała: „O umyśle, udaj się nad brzeg Gangesu i Jamuny. Chłodne wody Gangesu i Jamuny wypełnią ciało spokojem.” (piosenka hindi) Do Gangesu i Jamuny Mira porównywała w ten sposób idę i pingalę, które spotykają się w suszumnie. Aby dojść do suszumny człowiek musi jedynie śpiewać chwałę Boga. Kiedy kontempluje się Boga nieustannie, z pewnością osiągnie się Brahmalokę. Wiele jest szlachetnych dusz w Maharasztrze. Tak naprawdę są wszędzie. Lecz jakie życie prowadzimy? Jaki jest pożytek z języka, który nie powtarza Boskiego Imienia i z rąk, które nie służą innym? Wymawiajcie z miłością Imię Boga.

W jedności tkwi ogromna siła

Ucieleśnienia Miłości!

  Każdy z was jest iskrą Boskości. Pan Kriszna oświadczył w Bhagawadgicie: Mamaiwamszo dźiwaloke dźiwabhuta sanathana (wieczna Atma we wszystkich istotach jest częścią Mojej Istoty). Kiedy identyfikujecie się z ciałem, uważacie się za istotę ludzką. W rzeczywistości jednak macie boską naturę. Prem Iśwar hai, Iśwar prem hai (miłość jest Bogiem, Bóg jest miłością). Ta sama Boskość tkwi w każdym, czy to w Hindusie, czy w muzułmaninie, sikhu czy chrześcijaninie. Jest tylko jedna religia – religia miłości. Jest tylko jedna kasta – kasta ludzkości. A więc pogłębiajcie jedność i śpiewajcie Boskie Imię. Jak wysoką pozycję mógłby osiągnąć kraj, w którym wszyscy obywatele wspólnie powtarzaliby Imię Boga! Kiedy tylko spoczniecie w Boskim Imieniu, cały kraj odczuje postęp. Wtedy nie potrzebowalibyście zwracać się o pomoc do innych krajów. Wielkość i wspaniałość Bharatu jest niezrównana. Od starożytności Bharat zajmował  czołową pozycję w stosunku do reszty świata. Czy trzeba mówić coś więcej o dobrym losie sprzyjającym Bharatowi ponad to, że Bóg wcielał się na tej ziemi wiele razy, by doprowadzić ludzkość do boskości? Możecie wyznawać jakąkolwiek religię, lecz pamiętajcie, że Bóg jest jeden. Nie czyńcie żadnych rozróżnień opartych na religii. Możecie być Hindusami, muzułmanami, sikhami czy chrześcijanami, lecz w oczach Boga jesteście jednym. Ten, kto pielęgnuje zasiew miłości na polu swego serca, jest prawdziwym chrześcijaninem, sikhem, Hindusem i muzułmaninem.

Ucieleśnienia Miłości!

   Z radością obserwuję jak wielu mieszkańców Maharasztry zgromadziło się tu, by wyrazić swą miłość do Mnie. Błogosławię was wszystkich, abyście żyli szczęśliwym, pełnym pokoju i błogim życiem. Jedność i miłość zanikają w zastraszającym tempie. Można je odnaleźć jedynie w wioskach. Jeśli będziecie trwać w jedności, możecie osiągnąć wszystko. Jeżeli będziecie działać w duchu miłości i jedności, kraj może sięgnąć każdych wyżyn. To niemożliwe, by kilku ministrów rządziło całym krajem. Wszyscy powinniście się zjednoczyć i wesprzeć ich współpracą. Nitkę można rozerwać dwoma palcami, lecz jeśli wiele nitek utka się w tkaninę, będzie bardzo mocna. W jedności tkwi ogromna siła. Jeśli ludzi współpracują z rządem, można wypełnić każde wielkie zadanie.

Ucieleśnienia Miłości!

   Jestem bardzo szczęśliwy i błogosławię was wszystkich, abyście prowadzili znaczące, celowe życie, pracując dla dobra społeczeństwa. Módlcie się do Boga o deszcz na czas i dobre plony, tak by wszyscy zostali pobłogosławieni obfitością i dobrobytem. Tymi słowami kończę Mój dyskurs.

  Bhagawan zakończył dyskurs bhadźanem Śiwaja Parameśwaraja ćandrasekharaja namah Om...

Z Sanathana Sarathi tłum. J. G.

Od redakcji:

Opis podróży Sathya Sai Baby do Latur, Chakur i Nanded w stanie Maharasztra w tym wydaniu "Swiatła Miłości"

 

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.